Spiskovi kandidata za polaganje vozačkih ispita sa vremenskim rasporedom

Đure Daničića 2
78000 Banja Luka
Tel. 051/324-701


1. Banja Luka-Upravljanje motornim vozilom 22.07.2019