Spiskovi kandidata za polaganje vozačkih ispita sa vremenskim rasporedom

Đure Daničića 2
78000 Banja Luka
Tel. 051/324-701


1. Banja Luka-Upravljanje motornim vozilom 19.10.2020

Nikole Pašića 4
79101 Prijedor
Tel. 052/242-871


1. Novi Grad-Upravljanje motornim vozilom 20.10.2020