amblem

ЈУ "Центар за образовање одраслих" Бања Лука

Web сајт: http://radnickiuniverzitet.com
email: jucoobl@gmail.com
Бања Лука
Грчка 4
051/215-076

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина економски техничар
2 економија право и трговина пословни секретар
3 економија право и трговина пословно-правни техничар
4 електротехника електричар
5 електротехника техничар електроенергетике
6 електротехника техничар рачунарства
7 основно образовање основно образовање одраслих
8 оспособљавање програм оспособљавања алатничара
9 оспособљавање програм оспособљавања за CNC програмера
10 оспособљавање програм оспособљавања за бравара
11 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком
12 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
13 оспособљавање програм оспособљавања за израду горњих дијелова обуће
14 оспособљавање програм оспособљавања за металостругара
15 оспособљавање програм оспособљавања за моделара обуће
16 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета
17 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала
18 оспособљавање програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила
19 остале дјелатности фризер
20 саобраћај возач моторних возила
21 саобраћај техничар друмског саобраћаја
Број занимања:21