amblem

Средњошколски центар "ГЕМИТ - АПЕИРОН" Бања Лука

Web сајт: http://www.apeiron-gemit.org
email: nikolina.g.milakovic@apeiron-ssc.com
Бања Лука
Војводе Пере Креце 13
051/247-980

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина економски техничар
2 економија право и трговина пословно-правни техничар
3 електротехника техничар рачунарства
4 здравство зубно – стоматолошки техничар
5 здравство лабораторијско - санитарни техничар
6 здравство медицински техничар
7 здравство фармацеутски техничар
8 здравство физиотерапеутски техничар
9 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
10 оспособљавање програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила
11 остале дјелатности козметички техничар
12 саобраћај возач моторних возила
13 саобраћај техничар друмског саобраћаја
14 усавршавање п.у. зубно-стоматолошких техничара за рад у зубној протетици
Број занимања:14