amblem

ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Брод

Web сајт: http://www.nikolateslabrod.org
email: ssrs47sb@inecco.net
Брод
Краља Петра I Ослободиоца бб
053/610-094

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 хемија неметали и графичарство хемијски оператер
2 хемија неметали и графичарство хемијски техничар
Број занимања:2