amblem

ЈУ Средњошколски центар Пале

Web сајт: http://sscpale.org/
email: skolasrednja@gmail.com
Пале
Његошева 7
057/223-001

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 геодезија и грађевинарство грађевински техничар
2 машинство и обрада метала аутомеханичар
3 машинство и обрада метала инсталатер
4 машинство и обрада метала машински техничар
5 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
6 угоститељство и туризам конобар
7 угоститељство и туризам кувар
8 угоститељство и туризам туристички техничар
9 угоститељство и туризам угоститељско-кулинарски техничар
Број занимања:9