amblem

ЈУ Центар средњих школа Требиње

Web сајт: http://centarsrednjihskolatrebinje.org/
email: ssrs85tr@teol.net
Требиње
Вожда Карађорђа 1
059/270-590

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина економски техничар
2 економија право и трговина пословни секретар
3 економија право и трговина пословно-правни техничар
4 економија право и трговина трговац
5 економија право и трговина трговачки техничар
6 здравство медицински техничар
7 здравство физиотерапеутски техничар
8 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
9 пољопривреда и прерада хране прехрамбени прерађивач
10 пољопривреда и прерада хране прехрамбени техничар
11 угоститељство и туризам конобар
12 угоститељство и туризам кувар
13 угоститељство и туризам посластичар
14 угоститељство и туризам туристички техничар
15 угоститељство и туризам угоститељско-кулинарски техничар
Број занимања:15