amblem

ЈУ Средња школа "28. јуни"

Web сајт: http://www.srednjaskola28juni.rs.ba/
email: oo.ss28juni@gmail.com
Источно Сарајево
Стефана Немање 10
057/342-523

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 електротехника електричар
2 електротехника електроничар механичар
3 електротехника техничар рачунарства
4 остале дјелатности фризер
5 саобраћај техничар друмског саобраћаја
6 угоститељство и туризам туристички техничар
7 угоститељство и туризам угоститељско-кулинарски техничар
Број занимања:7