amblem

ЈУ Економска школа Бања Лука

Web сајт: https://www.ekonomskaskolabl.org/
email: ekskolabl4@teol.net
Бања Лука
Краља Алфонса XIII бр. 34
051/231-250

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина економски техничар
2 економија право и трговина пословно-правни техничар
Број занимања:2