amblem

ЈУ Средњошколски центар Фоча

Web сајт: http://www.sscfoca.comlu.com/
email: sscfocaoo@teol.net
Фоча
Цара Душана бб
058/210-114

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина економски техничар
2 здравство медицински техничар
3 машинство и обрада метала машински техничар
4 шумарство и обрада дрвета шумарски техничар
Број занимања:4