amblem

ЈУ Економска школа Добој

Web сајт: http://www.ekonomska-doboj.rs.ba/
email: ssrs39do@teol.net
Добој
Цара Душана 18
053/200-982

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина економски техничар
2 економија право и трговина пословно-правни техничар
Број занимања:2