amblem

ЈУ Стручна и техничка школа Дервента

Web сајт: http://sitsd.org/
email: ssrzs.de@teol.net
Дервента
Светог Саве бб
053/333-300

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина трговачки техничар
2 машинство и обрада метала бравар
3 машинство и обрада метала варилац
4 оспособљавање програм оспособљавања за CNC програмера
5 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком
6 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
7 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала
8 пољопривреда и прерада хране пољопривредни техничар
Број занимања:8