amblem

ЈУ Машинска школа Приједор

Web сајт: http://www.masinskaskolapd.com/
email: ssrs30pd@prijedor.com
Приједор
Николе Пашића бр. 4
052/242-871

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 геологија рударство и металургија механичар рударских машина
2 геологија рударство и металургија рударски техничар
3 геологија рударство и металургија руковалац рударском механизацијом
4 машинство и обрада метала аутомеханичар
5 машинство и обрада метала бравар
6 машинство и обрада метала варилац
7 машинство и обрада метала инсталатер
8 машинство и обрада метала лимар
9 машинство и обрада метала машински техничар
10 оспособљавање програм оспособљавања за бравара
11 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком
12 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
13 оспособљавање програм оспособљавања за лакирера
14 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета
15 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала
16 оспособљавање програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила
17 оспособљавање програм оспособљавања за столара намјештаја
18 оспособљавање програм оспособљавања за тапетара
19 оспособљавање програм оспособљавања за хидрауличара и пнеуматичара
20 саобраћај возач моторних возила
21 саобраћај руковалац грађевинских и претоварних машина
22 саобраћај техничар друмског саобраћаја
23 саобраћај техничар жељезничког саобраћаја
24 шумарство и обрада дрвета столар
25 шумарство и обрада дрвета техничар за обраду дрвета
26 шумарство и обрада дрвета шумар
27 шумарство и обрада дрвета шумарски техничар
Број занимања:27