amblem

ЈУ Техничка школа Бања Лука

Web сајт: http://www.tehnickaskolabl.com/
email: ss07@skolers.org
Бања Лука
Ђуре Даничића бр. 2
051/348-202

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 машинство и обрада метала аутомеханичар
2 машинство и обрада метала варилац
3 машинство и обрада метала инсталатер
4 машинство и обрада метала машински техничар
5 саобраћај возач моторних возила
6 саобраћај техничар друмског саобраћаја
7 саобраћај техничар птт саобраћаја
Број занимања:7