amblem

ЈУ Техничка школа "Михајло Пупин"

Web сајт: http://www.tspupin.org/
email: ss57@skolers.org
Бијељина
Рачанска бб
055/250-386

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 електротехника електричар
2 електротехника техничар електроенергетике
3 машинство и обрада метала бравар
4 машинство и обрада метала варилац
5 машинство и обрада метала машински техничар
6 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета
7 оспособљавање програм оспособљавања за столара намјештаја
8 саобраћај техничар друмског саобраћаја
Број занимања:8