amblem

ЈУ Економска школа Бијељина

Web сајт: http://www.ekonomska.net/
email: ssrs55bj@gmail.com
Бијељина
Рачанска бр. 96
055/250-439

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина пословно-правни техничар
2 економија право и трговина трговачки техничар
3 остале дјелатности фризер
4 угоститељство и туризам конобар
5 угоститељство и туризам кувар
Број занимања:5