amblem

Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука

Web сајт: http://spskola.com
email: info@spskola.com
Бања Лука
Деспота Стефана Лазаревића бб
051/379-410

Отворени конкурси:

Занимање Од До
медицински техничар 24.02.2021 19.03.2021
механичар 24.02.2021 19.03.2021
возач моторних возила 24.02.2021 19.03.2021
техничар за обраду дрвета 24.02.2021 19.03.2021
шумарски техничар 24.02.2021 19.03.2021
техничар рачунарства 24.02.2021 19.03.2021
козметички техничар 24.02.2021 19.03.2021

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 геодезија и грађевинарство изолатер – асфалтер
2 геодезија и грађевинарство тесар – полагач облога
3 економија право и трговина економски техничар
4 економија право и трговина пословни секретар
5 економија право и трговина пословно-правни техничар
6 економија право и трговина трговачки техничар
7 електротехника техничар рачунарства
8 здравство медицински техничар
9 здравство физиотерапеутски техничар
10 машинство и обрада метала бравар
11 машинство и обрада метала варилац
12 машинство и обрада метала лимар
13 машинство и обрада метала механичар
14 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
15 оспособљавање програм оспособљавања за лакирера
16 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
17 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета
18 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала
19 оспособљавање програм оспособљавања за столара намјештаја
20 оспособљавање програм оспособљавања за тапетара
21 остале дјелатности козметички техничар
22 пољопривреда и прерада хране пекар
23 саобраћај возач моторних возила
24 саобраћај техничар друмског саобраћаја
25 шумарство и обрада дрвета расадничар
26 шумарство и обрада дрвета техничар за обраду дрвета
27 шумарство и обрада дрвета шумарски техничар
Број занимања:27