amblem

Средњошколски центар "Љубиша Младеновић" Бања Лука

Web сајт: http://spskola.com
email: info@spskola.com
Бања Лука
Деспота Стефана Лазаревића бб
051/379-410

Отворени конкурси:

Занимање Од До
програм оспособљавања за заваривача тиг поступком 12.12.2019 31.01.2020
програм оспособљавања за столара намјештаја 12.12.2019 31.01.2020
програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала 12.12.2019 31.01.2020
програм оспособљавања за послове тапетара 12.12.2019 31.01.2020
програм оспособљавања за лакирера 12.12.2019 31.01.2020
бравар 12.12.2019 31.01.2020
варилац 12.12.2019 31.01.2020
лимар 12.12.2019 31.01.2020
механичар 12.12.2019 31.01.2020
тесар - полагач облога 12.12.2019 31.01.2020
изолатер – асфалтер 12.12.2019 31.01.2020
техничар за обраду дрвета 12.12.2019 31.01.2020
шумарски техничар 12.12.2019 31.01.2020
техничар рачунарства 12.12.2019 31.01.2020
возач моторних возила 12.12.2019 31.01.2020
техничар друмског саобраћаја 12.12.2019 31.01.2020
пословно-правни техничар 12.12.2019 31.01.2020
пословни секретар 12.12.2019 31.01.2020
медицински техничар 12.12.2019 31.01.2020
козметички техничар 12.12.2019 31.01.2020
трговачки техничар 17.01.2020 31.01.2020

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 геодезија и грађевинарство изолатер – асфалтер
2 геодезија и грађевинарство тесар – полагач облога
3 економија право и трговина економски техничар
4 економија право и трговина пословни секретар
5 економија право и трговина пословно-правни техничар
6 економија право и трговина трговачки техничар
7 електротехника техничар рачунарства
8 здравство медицински техничар
9 здравство физиотерапеутски техничар
10 машинство и обрада метала бравар
11 машинство и обрада метала варилац
12 машинство и обрада метала лимар
13 машинство и обрада метала механичар
14 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
15 оспособљавање програм оспособљавања за лакирера
16 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
17 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду дрвета
18 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала
19 оспособљавање програм оспособљавања за столара намјештаја
20 оспособљавање програм оспособљавања за тапетара
21 остале дјелатности козметички техничар
22 пољопривреда и прерада хране пекар
23 саобраћај возач моторних возила
24 саобраћај техничар друмског саобраћаја
25 шумарство и обрада дрвета расадничар
26 шумарство и обрада дрвета техничар за обраду дрвета
27 шумарство и обрада дрвета шумарски техничар
Број занимања:27