Srednjoškolski centar "Ljubiša Mladenović" Banja Luka

Web sajt: http://spskola.com
email: info@spskola.com
Banja Luka
Despota Stefana Lazarevića bb
051/379-410

Otvoreni konkursi:

Zanimanje Od Do
medicinski tehničar 19.08.2019 13.09.2019
trgovački tehničar 19.08.2019 13.09.2019
tehničar računarstva 19.08.2019 13.09.2019
kozmetički tehničar 19.08.2019 13.09.2019

Organizator obrazovanja odraslih ima rješenja za obrazovanje sljedećih zanimanja:

Rb Struka Zanimanje
1 geodezija i građevinarstvo izolater – asfalter
2 geodezija i građevinarstvo tesar – polagač obloga
3 ekonomija pravo i trgovina ekonomski tehničar
4 ekonomija pravo i trgovina poslovni sekretar
5 ekonomija pravo i trgovina poslovno-pravni tehničar
6 ekonomija pravo i trgovina trgovački tehničar
7 elektrotehnika tehničar računarstva
8 zdravstvo medicinski tehničar
9 zdravstvo fizioterapeutski tehničar
10 mašinstvo i obrada metala bravar
11 mašinstvo i obrada metala varilac
12 mašinstvo i obrada metala limar
13 mašinstvo i obrada metala mehaničar
14 osposobljavanje p.o. za zavarivača tig postupkom
15 osposobljavanje p.o. za lakirera
16 osposobljavanje p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica
17 osposobljavanje p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu drveta
18 osposobljavanje p.o. za operatera na CNC mašinama za obradu metala
19 osposobljavanje p.o. za stolara namještaja
20 osposobljavanje p.o. za tapetara
21 ostale djelatnosti kozmetički tehničar
22 poljoprivreda i prerada hrane pekar
23 saobraćaj vozač motornih vozila
24 saobraćaj tehničar drumskog saobraćaja
25 šumarstvo i obrada drveta rasadničar
26 šumarstvo i obrada drveta tehničar za obradu drveta
27 šumarstvo i obrada drveta šumarski tehničar
Broj zanimanja:27