amblem

Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора Бања Лука

Web сајт: http://www.centar-ovrsg.com
email: soskola@inecco.net
Бања Лука
Јована Рашковића бр. 28
051/214-491

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 основно образовање основно образовање одраслих
2 пољопривреда и прерада хране пекар
Број занимања:2