amblem

Социјално-едукативни центар

Web сајт: http://www.sec.ba
email: info@sec.ba
Бања Лука
Др Младена Стојановића бр. 6
051/321-600

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
2 оспособљавање програм оспособљавања за персоналног асистента за лица са моторичким и сензорним ош
3 оспособљавање програм оспособљавања за пружање подршке и асистенције лицима са интелектуалним теш
Број занимања:3