amblem

Центар за образовање одраслих Бијељина

Web сајт: http://www.centar-za-obrazovanje.info
email: savicml82@gmail.com
Бијељина
Светог Саве бр. 26
055/206-342

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина економски техничар
2 економија право и трговина трговац
3 економија право и трговина трговачки техничар
4 електротехника техничар електроенергетике
5 здравство медицински техничар
6 машинство и обрада метала аутомеханичар
7 машинство и обрада метала бравар
8 машинство и обрада метала варилац
9 машинство и обрада метала инсталатер
10 машинство и обрада метала ковач
11 машинство и обрада метала лимар
12 машинство и обрада метала металобрусач
13 машинство и обрада метала механичар
14 машинство и обрада метала монтер
15 машинство и обрада метала обрађивач метала резањем
16 машинство и обрада метала прецизни механичар
17 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком
18 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
19 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
20 оспособљавање програм оспособљавања за пластеничку производњу
21 оспособљавање програм оспособљавања за послове армирача
22 оспособљавање програм оспособљавања за послове водоинсталатера
23 оспособљавање програм оспособљавања за послове димњачара
24 оспособљавање програм оспособљавања за послове зидара
25 оспособљавање програм оспособљавања за послове молера
26 оспособљавање програм оспособљавања за послове пекара
27 оспособљавање програм оспособљавања за послове пчелара
28 оспособљавање програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина
29 оспособљавање програм оспособљавања за послове тесара
30 оспособљавање програм оспособљавања за послове тренера јахања
31 оспособљавање програм оспособљавања сакупљача самониклог љековитог биља, шумских плодова и гљива
32 остале дјелатности козметички техничар
33 остале дјелатности фризер
34 саобраћај возач моторних возила
35 саобраћај техничар друмског саобраћаја
36 угоститељство и туризам конобар
37 угоститељство и туризам кувар
38 угоститељство и туризам угоститељско-кулинарски техничар
Број занимања:38