amblem

ЈУ "Средњошколски центар Приједор" у Приједору

Web сајт: http://www.mtgs-pd.org/
email: ss33@skolers.org
Приједор
Николе Пашића бр. 4
052/211-262

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 геодезија и грађевинарство армирач – бетонирац
2 геодезија и грађевинарство геодетски техничар
3 геодезија и грађевинарство грађевински техничар
4 геодезија и грађевинарство зидар
5 здравство акушерско - гинеколошки техничар
6 здравство зубно – стоматолошки техничар
7 здравство лабораторијско - санитарни техничар
8 здравство медицински техничар
9 здравство фармацеутски техничар
10 здравство физиотерапеутски техничар
Број занимања:10