amblem

Средњошколски центар "Гаудеамус"

Web сајт: http://www.scgaudeamus.com
email: info@scgaudeamus.com
Бања Лука
Јована Дучића бр. 23а
051/248-337

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина економски техничар
2 економија право и трговина пословно-правни техничар
3 економија право и трговина трговачки техничар
4 здравство медицински техничар
5 здравство физиотерапеутски техничар
6 машинство и обрада метала варилац
7 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
8 пољопривреда и прерада хране ветеринарски техничар
9 саобраћај возач моторних возила
10 саобраћај техничар друмског саобраћаја
Број занимања:10