amblem

ЈУ ОШ "Алекса Јакшић" Милићи

Web сајт:
email: os151@teol.net
Милићи
Јована Јовановића Змаја бр. 31
056/745-401

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 основно образовање основно образовање одраслих
Број занимања:1