amblem

ЈУ ОШ "Јован Дучић" Бијељина

Web сајт: https://www.jovanducic.edu.rs/
email: os130@teol.net
Бијељина
Српске војске бр. 104
055/201-827

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 основно образовање основно образовање одраслих
Број занимања:1