amblem

ЈУ Средњошколски центар "Никола Тесла" Котор Варош

Web сајт:
email: sc.kvaros@teol.net
Котор Варош
Николе Тесле бб
051/785-008

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина економски техничар
2 машинство и обрада метала обрађивач метала резањем
3 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком
4 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
5 оспособљавање програм оспособљавања за шивача
Број занимања:5