amblem

Установа за образовање одраслих COM5ENTIO Бања Лука

Web сајт: http://com5entio.com/
email: info@com5entio.com
Бања Лука
Јеврејска бр. 83
051/321-930

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 оспособљавање програм оспособљавања сакупљача гљива
Број занимања:1