amblem

Установа за образовање одраслих ЕКО ЗНАЊЕ

Web сајт: https://sites.google.com/site/ekoznanje/
email: ekoznanje@gmail.com
Лакташи
Трн, Цара Душана 84
051/508-555

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 оспособљавање програм оспособљавања за послове воћара
2 оспособљавање програм оспособљавања за послове пчелара
3 оспособљавање програм оспособљавања сакупљача самониклог љековитог биља, шумских плодова и гљива
Број занимања:3