amblem

ЈУ Средњошколски центар "Перо Слијепчевић" Гацко

Web сајт:
email: gimgacko@yahoo.com
Гацко
Солунских добровољаца 24
059/472-933

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина економски техничар
2 економија право и трговина пословно-правни техничар
3 економија право и трговина трговачки техничар
4 машинство и обрада метала бравар
5 машинство и обрада метала варилац
6 машинство и обрада метала машински техничар
Број занимања:6