amblem

ЈУ Угоститељско-економска школа - Приједор

Web сајт: http://www.ueskolaprijedor.com/
email: ssrs32pd@inecco.net
Приједор
Вука Караџића 16
052/211-325

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина економски техничар
2 економија право и трговина пословно-правни техничар
3 економија право и трговина трговац
4 економија право и трговина трговачки техничар
5 угоститељство и туризам конобар
6 угоститељство и туризам кувар
7 угоститељство и туризам туристички техничар
8 угоститељство и туризам угоститељско-кулинарски техничар
Број занимања:8