amblem

ЈУ Средњошколски центар „Јован Дучић“ Теслић

Web сајт: http://www.smsjovanducic.com/index.php?lang=sr
email: ssrs45ts@teol.net
Теслић
Карађорђева бб
053/430-300

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина трговац
2 угоститељство и туризам кувар
3 угоститељство и туризам угоститељско-кулинарски техничар
Број занимања:3