amblem

ЈУ Средња стручна и техничка школа Градишка

Web сајт: http://ssts.gradiska.com/
email: ss17@skolers.org
Градишка
Видовданска бб
051/813-385

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина економски техничар
2 економија право и трговина пословно-правни техничар
3 економија право и трговина трговачки техничар
4 пољопривреда и прерада хране пољопривредни техничар
5 пољопривреда и прерада хране прехрамбени техничар
6 угоститељство и туризам конобар
7 угоститељство и туризам кувар
8 угоститељство и туризам угоститељско-кулинарски техничар
Број занимања:8