amblem

Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука

Web сајт: http://optimus.nubl.org/
email: optimusskola@gmail.com
Бања Лука
Вељка Млађеновића 12Е
051/456-615

Отворени конкурси:

Занимање Од До
медицински техничар 10.06.2020 31.08.2020
возач моторних возила 10.06.2020 31.08.2020
пословно-правни техничар 10.06.2020 31.08.2020
трговачки техничар 10.06.2020 31.08.2020
физиотерапеутски техничар 10.06.2020 31.08.2020
програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком 10.06.2020 31.08.2020
програм оспособљавања за послове армирача 10.06.2020 31.08.2020
програм оспособљавања за послове димњачара 10.06.2020 31.08.2020
програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина 10.06.2020 31.08.2020
програм оспособљавања за послове тесара 10.06.2020 31.08.2020
програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица 10.06.2020 31.08.2020
програм оспособљавања за послове водоинсталатера 10.06.2020 31.08.2020
обућар 10.06.2020 31.08.2020
програм оспособљавања за послове зидара 10.06.2020 31.08.2020
кожарски техничар 10.06.2020 31.08.2020
програм оспособљавања за послове молера 10.06.2020 31.08.2020
програм оспособљавања за заваривача тиг поступком 10.06.2020 31.08.2020

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина пословно-правни техничар
2 економија право и трговина трговачки техничар
3 здравство медицински техничар
4 здравство физиотерапеутски техничар
5 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком
6 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
7 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
8 оспособљавање програм оспособљавања за послове армирача
9 оспособљавање програм оспособљавања за послове водоинсталатера
10 оспособљавање програм оспособљавања за послове димњачара
11 оспособљавање програм оспособљавања за послове зидара
12 оспособљавање програм оспособљавања за послове молера
13 оспособљавање програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина
14 оспособљавање програм оспособљавања за послове тесара
15 саобраћај возач моторних возила
16 текстилство и кожарство кожарски техничар
17 текстилство и кожарство обућар
Број занимања:17