amblem

Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука

Web сајт: http://optimus.nubl.org/
email: optimusskola@gmail.com
Бања Лука
Вељка Млађеновића 12Е
051/456-615

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина пословно-правни техничар
2 економија право и трговина трговачки техничар
3 здравство медицински техничар
4 здравство физиотерапеутски техничар
5 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком
6 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
7 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
8 оспособљавање програм оспособљавања за послове армирача
9 оспособљавање програм оспособљавања за послове водоинсталатера
10 оспособљавање програм оспособљавања за послове димњачара
11 оспособљавање програм оспособљавања за послове зидара
12 оспособљавање програм оспособљавања за послове молера
13 оспособљавање програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина
14 оспособљавање програм оспособљавања за послове тесара
15 саобраћај возач моторних возила
16 текстилство и кожарство кожарски техничар
17 текстилство и кожарство обућар
Број занимања:17