amblem

Школа за образовање одраслих Оптимус-НУБЛ Бања Лука

Web сајт: http://optimus.nubl.org/
email: optimusskola@gmail.com
Бања Лука
Вељка Млађеновића 12Е
051/456-615

Отворени конкурси:

Занимање Од До
програм оспособљавања за заваривача тиг поступком 18.09.2019 30.04.2020
програм оспособљавања за послове молера 18.09.2019 30.04.2020
кожарски техничар 18.09.2019 30.04.2020
програм оспособљавања за послове зидара 18.09.2019 30.04.2020
обућар 18.09.2019 30.04.2020
програм оспособљавања за послове водоинсталатера 18.10.2019 30.04.2020
програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица 18.10.2019 30.04.2020
програм оспособљавања за послове тесара 18.10.2019 30.04.2020
програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина 18.10.2019 30.04.2020
програм оспособљавања за послове димњачара 18.10.2019 30.04.2020
програм оспособљавања за послове армирача 18.10.2019 30.04.2020
програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком 18.10.2019 30.04.2020
физиотерапеутски техничар 18.10.2019 30.04.2020
трговачки техничар 18.10.2019 30.04.2020
пословно-правни техничар 18.10.2019 30.04.2020
медицински техничар 18.10.2019 30.04.2020
возач моторних возила 18.10.2019 30.04.2020

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина пословно-правни техничар
2 економија право и трговина трговачки техничар
3 здравство медицински техничар
4 здравство физиотерапеутски техничар
5 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком
6 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
7 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
8 оспособљавање програм оспособљавања за послове армирача
9 оспособљавање програм оспособљавања за послове водоинсталатера
10 оспособљавање програм оспособљавања за послове димњачара
11 оспособљавање програм оспособљавања за послове зидара
12 оспособљавање програм оспособљавања за послове молера
13 оспособљавање програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина
14 оспособљавање програм оспособљавања за послове тесара
15 саобраћај возач моторних возила
16 текстилство и кожарство кожарски техничар
17 текстилство и кожарство обућар
Број занимања:17