Škola za obrazovanje odraslih Optimus-NUBL Banja Luka

Web sajt: http://optimus.nubl.org/
email: optimusskola@gmail.com
Banja Luka
Veljka Mlađenovića 12E
051/456-615

Otvoreni konkursi:

Zanimanje Od Do
vozač motornih vozila 20.02.2019 30.04.2019
medicinski tehničar 20.02.2019 30.04.2019
poslovno-pravni tehničar 20.02.2019 30.04.2019
trgovački tehničar 20.02.2019 30.04.2019
fizioterapeutski tehničar 20.02.2019 30.04.2019
kožarski tehničar 20.02.2019 30.04.2019
p.o. za zavarivača mig-mag postupkom 20.02.2019 30.04.2019
p.o. za zavarivača tig postupkom 20.02.2019 30.04.2019
p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica 20.02.2019 30.04.2019
p.o. za poslove dimnjačara 20.02.2019 30.04.2019
p.o. za poslove rukovaoca građevinskih mašina 20.02.2019 30.04.2019
p.o. za poslove armirača 20.02.2019 30.04.2019
p.o. za poslove tesara 20.02.2019 30.04.2019
obućar 20.02.2019 30.04.2019
p.o. za poslove zidara 20.02.2019 30.04.2019
p.o. za poslove vodoinstalatera 20.02.2019 30.04.2019

Organizator obrazovanja odraslih ima rješenja za obrazovanje sljedećih zanimanja:

Rb Struka Zanimanje
1 ekonomija pravo i trgovina poslovno-pravni tehničar
2 ekonomija pravo i trgovina trgovački tehničar
3 zdravstvo medicinski tehničar
4 zdravstvo fizioterapeutski tehničar
5 osposobljavanje p.o. za zavarivača mig-mag postupkom
6 osposobljavanje p.o. za zavarivača tig postupkom
7 osposobljavanje p.o. za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica
8 osposobljavanje p.o. za poslove armirača
9 osposobljavanje p.o. za poslove vodoinstalatera
10 osposobljavanje p.o. za poslove dimnjačara
11 osposobljavanje p.o. za poslove zidara
12 osposobljavanje p.o. za poslove molera
13 osposobljavanje p.o. za poslove rukovaoca građevinskih mašina
14 osposobljavanje p.o. za poslove tesara
15 saobraćaj vozač motornih vozila
16 tekstilstvo i kožarstvo kožarski tehničar
17 tekstilstvo i kožarstvo obućar
Broj zanimanja:17