amblem

ЈУ Средњошколски центар "Лазар Ђукић" Рибник

Web сајт: http://www.sclazardjukic.rs.ba/
email: ssrs24ri@teol.net
Рибник
Раде Јованића 39
050/431-213

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 електротехника електричар
2 електротехника техничар електроенергетике
3 пољопривреда и прерада хране пољопривредни техничар
4 шумарство и обрада дрвета шумарски техничар
Број занимања:4