amblem

Установа "Центар за цјеложивотно учење" Добој

Web сајт:
email: europlus@europlus.ba
Добој
Немањина 6
053/226-237

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 оспособљавање програм оспособљавања за пластеничку производњу
2 оспособљавање програм оспособљавања за послове армирача
3 оспособљавање програм оспособљавања за послове зидара
4 оспособљавање програм оспособљавања за послове молера
5 оспособљавање програм оспособљавања за послове пекара
6 оспособљавање програм оспособљавања за послове тапетара
7 оспособљавање програм оспособљавања за послове тесара
8 оспособљавање програм оспособљавања за столара намјештаја
9 оспособљавање програм оспособљавања за шивача
10 оспособљавање програм оспособљавања произвођача расада поврћа и цвијећа
Број занимања:10