amblem

ЈУ ОШ "Бранко Радичевић" Братунац

Web сајт:
email: os163@skolers.org
Братунац
Доситеја Обрадовића бб
056/420-210

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 основно образовање основно образовање одраслих
Број занимања:1