amblem

ЈУ Средња школа "Никола Тесла" Теслић

Web сајт: http://www.msntesla.info/
email: ts44@teol.net
Теслић
Карађорђева бб
053/410-680

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 машинство и обрада метала варилац
2 машинство и обрада метала обрађивач метала резањем
3 оспособљавање програм оспособљавања за бравара
4 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача миг-маг поступком
5 оспособљавање програм оспособљавања за заваривача тиг поступком
6 оспособљавање програм оспособљавања за лакирера
7 оспособљавање програм оспособљавања за металостругара
8 оспособљавање програм оспособљавања за столара намјештаја
9 саобраћај возач моторних возила
10 саобраћај руковалац грађевинских и претоварних машина
11 саобраћај техничар друмског саобраћаја
12 шумарство и обрада дрвета столар
Број занимања:12