amblem

ЈУ Средња школа "Челинац"

Web сајт:
email: ss18@skolers.org
Челинац
Војводе Мишића бр. 19
051/551-061

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 геодезија и грађевинарство грађевински техничар
2 економија право и трговина економски техничар
3 машинство и обрада метала аутомеханичар
4 машинство и обрада метала инсталатер
5 угоститељство и туризам угоститељско-кулинарски техничар
Број занимања:5