amblem

ЈУ Средњошколски центар "Ђуро Радмановић" Нови Град

Web сајт: http://ssng.org/
email: msng@teol.net
Нови Град
Доситеја Обрадовића 4
052/751-230

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 саобраћај возач моторних возила
Број занимања:1