amblem

ЈУ Угоститељска и трговинска школа Добој

Web сајт: http://www.ugostiteljska-doboj.info/
email: ugostiteljska.do@gmail.com
Добој
Цара Душана бр. 18
053/223-836

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 економија право и трговина трговачки техничар
2 угоститељство и туризам угоститељско-кулинарски техничар
Број занимања:2