amblem

ЈУ Електротехничка школа Приједор

Web сајт: http://elskolapd.com/
email: elsk_pd@prijedor.com
Приједор
Николе Пашића број 4
052/234-926

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 електротехника аутоелектричар
2 електротехника електричар
3 електротехника техничар електроенергетике
4 електротехника техничар електронике
5 електротехника техничар рачунарства
Број занимања:5