amblem

Установа за образовање одраслих "Доситеј" Бијељина

Web сајт:
email: zeljkog.bn@gmail.com
Бијељина
Српске добовољачке гарде бр. 6
065/813-668

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 геологија рударство и металургија геобушач
2 геологија рударство и металургија рударски техничар
3 геологија рударство и металургија руковалац рударском механизацијом
4 економија право и трговина економски техничар
5 економија право и трговина пословно-правни техничар
6 економија право и трговина трговац
7 здравство медицински техничар
8 здравство фармацеутски техничар
9 здравство физиотерапеутски техничар
10 машинство и обрада метала машински техничар
11 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
12 оспособљавање програм оспособљавања за пластеничку производњу
13 оспособљавање програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина
14 оспособљавање програм оспособљавања произвођача расада поврћа и цвијећа
15 саобраћај возач моторних возила
16 саобраћај техничар друмског саобраћаја
Број занимања:16