amblem

Установа за образовање одраслих ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР Бијељина

Web сајт: www.obrazovnicentar.com
email: obrazovnicentarbn@gmail.com
Бијељина
Милоша Црњанског 1/III
055/203-566

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 геодезија и грађевинарство армирач – бетонирац
2 геодезија и грађевинарство зидар
3 геодезија и грађевинарство изолатер – асфалтер
4 геодезија и грађевинарство програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
5 економија право и трговина економски техничар
6 економија право и трговина трговац
7 електротехника електричар
8 електротехника техничар електроенергетике
9 електротехника техничар рачунарства
10 здравство лабораторијско - санитарни техничар
11 здравство медицински техничар
12 машинство и обрада метала аутомеханичар
13 машинство и обрада метала бравар
14 машинство и обрада метала варилац
15 машинство и обрада метала инсталатер
16 машинство и обрада метала лимар
17 машинство и обрада метала машински техничар
18 машинство и обрада метала монтер
19 машинство и обрада метала обрађивач метала резањем
20 машинство и обрада метала прецизни механичар
21 оспособљавање програм оспособљавања за израду горњих дијелова обуће
22 оспособљавање програм оспособљавања за моделара обуће
23 оспособљавање програм оспособљавања за пластеничку производњу
24 оспособљавање програм оспособљавања за шивача
25 оспособљавање програм оспособљавања произвођача расада поврћа и цвијећа
26 пољопривреда и прерада хране месар
27 пољопривреда и прерада хране пекар
28 пољопривреда и прерада хране пољопривредни техничар
29 саобраћај возач моторних возила
30 саобраћај руковалац грађевинских и претоварних машина
31 саобраћај техничар друмског саобраћаја
32 текстилство и кожарство кожар
33 текстилство и кожарство обућар
34 угоститељство и туризам конобар
35 угоститељство и туризам кувар
36 угоститељство и туризам туристички техничар
37 шумарство и обрада дрвета произвођач примарних производа од дрвета
38 шумарство и обрада дрвета столар
39 шумарство и обрада дрвета техничар за обраду дрвета
40 шумарство и обрада дрвета шумарски техничар
Број занимања:40