amblem

ЈУ Медицинска школа Бањалука

Web сајт: http://www.medicinska-skola-bl.net/index.html
email: ss05@skolers.org
Бања Лука
Цетињска 1
051/216-480

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 здравство акушерско - гинеколошки техничар
2 здравство зубно – стоматолошки техничар
3 здравство лабораторијско - санитарни техничар
4 здравство медицински техничар
5 здравство фармацеутски техничар
6 здравство физиотерапеутски техничар
Број занимања:6