amblem

Центар за образовање одраслих Зворник

Web сајт:
email: centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Зворник
Трг Петра I Карађорђевића 1
065/088-888

Отворени конкурси:

Занимање Од До
економски техничар 27.04.2020 07.06.2020
машински техничар 27.04.2020 07.06.2020
аутомеханичар 27.04.2020 07.06.2020
бравар 27.04.2020 07.06.2020
варилац 27.04.2020 07.06.2020
инсталатер 27.04.2020 07.06.2020
лимар 27.04.2020 07.06.2020
механичар 27.04.2020 07.06.2020
монтер 27.04.2020 07.06.2020
техничар друмског саобраћаја 27.04.2020 07.06.2020
техничар птт саобраћаја 27.04.2020 07.06.2020
возач моторних возила 27.04.2020 07.06.2020
руковалац грађевинских и претоварних машина 27.04.2020 07.06.2020
рударски техничар 27.04.2020 07.06.2020
грађевински техничар 27.04.2020 07.06.2020
зидар 27.04.2020 07.06.2020
изолатер – асфалтер 27.04.2020 07.06.2020
армирач – бетонирац 27.04.2020 07.06.2020
тесар - полагач облога 27.04.2020 07.06.2020
хемијски техничар 27.04.2020 07.06.2020
прехрамбени техничар 27.04.2020 07.06.2020
шумарски техничар 27.04.2020 07.06.2020
текстилни техничар 27.04.2020 07.06.2020
кројач 27.04.2020 07.06.2020
обућар 27.04.2020 07.06.2020
техничар електроенергетике 27.04.2020 07.06.2020
техничар рачунарства 27.04.2020 07.06.2020
аутоелектричар 27.04.2020 07.06.2020
електричар 27.04.2020 07.06.2020
конобар 27.04.2020 07.06.2020
кувар 27.04.2020 07.06.2020
медицински техничар 27.04.2020 07.06.2020
акушерско - гинеколошки техничар 27.04.2020 07.06.2020
физиотерапеутски техничар 27.04.2020 07.06.2020
зубно – стоматолошки техничар 27.04.2020 07.06.2020
лабораторијско - санитарни техничар 27.04.2020 07.06.2020
техничар за обраду дрвета 27.04.2020 07.06.2020
столар 27.04.2020 07.06.2020
пекар 27.04.2020 07.06.2020
месар 27.04.2020 07.06.2020
посластичар 27.04.2020 07.06.2020

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 геодезија и грађевинарство армирач – бетонирац
2 геодезија и грађевинарство грађевински техничар
3 геодезија и грађевинарство зидар
4 геодезија и грађевинарство изолатер – асфалтер
5 геодезија и грађевинарство тесар - полагач облога
6 геологија рударство и металургија рударски техничар
7 економија право и трговина економски техничар
8 електротехника аутоелектричар
9 електротехника електричар
10 електротехника техничар електроенергетике
11 електротехника техничар рачунарства
12 здравство акушерско - гинеколошки техничар
13 здравство зубно – стоматолошки техничар
14 здравство лабораторијско - санитарни техничар
15 здравство медицински техничар
16 здравство физиотерапеутски техничар
17 машинство и обрада метала аутомеханичар
18 машинство и обрада метала бравар
19 машинство и обрада метала варилац
20 машинство и обрада метала инсталатер
21 машинство и обрада метала лимар
22 машинство и обрада метала машински техничар
23 машинство и обрада метала механичар
24 машинство и обрада метала монтер
25 оспособљавање програм оспособљавања за бравара
26 оспособљавање програм оспособљавања за лакирера
27 оспособљавање програм оспособљавања за моделара обуће
28 оспособљавање програм оспособљавања за послове армирача
29 оспособљавање програм оспособљавања за послове водоинсталатера
30 оспособљавање програм оспособљавања за послове димњачара
31 оспособљавање програм оспособљавања за послове зидара
32 оспособљавање програм оспособљавања за послове копаца у руднику
33 оспособљавање програм оспособљавања за послове молера
34 оспособљавање програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина
35 оспособљавање програм оспособљавања за послове тесара
36 оспособљавање програм оспособљавања за столара намјештаја
37 оспособљавање програм оспособљавања за шивача
38 пољопривреда и прерада хране месар
39 пољопривреда и прерада хране пекар
40 пољопривреда и прерада хране прехрамбени техничар
41 саобраћај возач моторних возила
42 саобраћај руковалац грађевинских и претоварних машина
43 саобраћај техничар друмског саобраћаја
44 саобраћај техничар птт саобраћаја
45 текстилство и кожарство кројач
46 текстилство и кожарство обућар
47 текстилство и кожарство текстилни техничар
48 угоститељство и туризам конобар
49 угоститељство и туризам кувар
50 угоститељство и туризам посластичар
51 хемија неметали и графичарство хемијски техничар
52 шумарство и обрада дрвета столар
53 шумарство и обрада дрвета техничар за обраду дрвета
54 шумарство и обрада дрвета шумарски техничар
Број занимања:54