amblem

Центар за образовање одраслих Зворник

Web сајт:
email: centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Зворник
Трг Петра I Карађорђевића 1
065/088-888

Отворени конкурси:

Занимање Од До
економски техничар 14.09.2020 31.10.2020
машински техничар 14.09.2020 31.10.2020
аутомеханичар 14.09.2020 31.10.2020
бравар 14.09.2020 31.10.2020
варилац 14.09.2020 31.10.2020
инсталатер 14.09.2020 31.10.2020
лимар 14.09.2020 31.10.2020
механичар 14.09.2020 31.10.2020
монтер 14.09.2020 31.10.2020
техничар друмског саобраћаја 14.09.2020 31.10.2020
техничар птт саобраћаја 14.09.2020 31.10.2020
возач моторних возила 14.09.2020 31.10.2020
руковалац грађевинских и претоварних машина 14.09.2020 31.10.2020
рударски техничар 14.09.2020 31.10.2020
грађевински техничар 14.09.2020 31.10.2020
зидар 14.09.2020 31.10.2020
изолатер – асфалтер 14.09.2020 31.10.2020
армирач – бетонирац 14.09.2020 31.10.2020
тесар - полагач облога 14.09.2020 31.10.2020
хемијски оператер 14.09.2020 31.10.2020
прехрамбени техничар 14.09.2020 31.10.2020
шумарски техничар 14.09.2020 31.10.2020
текстилни техничар 14.09.2020 31.10.2020
кројач 14.09.2020 31.10.2020
обућар 14.09.2020 31.10.2020
техничар електроенергетике 14.09.2020 31.10.2020
аутоелектричар 14.09.2020 31.10.2020
електричар 14.09.2020 31.10.2020
конобар 14.09.2020 31.10.2020
кувар 14.09.2020 31.10.2020
медицински техничар 14.09.2020 31.10.2020
акушерско - гинеколошки техничар 14.09.2020 31.10.2020
физиотерапеутски техничар 14.09.2020 31.10.2020
зубно – стоматолошки техничар 14.09.2020 31.10.2020
лабораторијско - санитарни техничар 14.09.2020 31.10.2020
техничар за обраду дрвета 14.09.2020 31.10.2020
столар 14.09.2020 31.10.2020
пекар 14.09.2020 31.10.2020
месар 14.09.2020 31.10.2020
посластичар 14.09.2020 31.10.2020

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 геодезија и грађевинарство армирач – бетонирац
2 геодезија и грађевинарство грађевински техничар
3 геодезија и грађевинарство зидар
4 геодезија и грађевинарство изолатер – асфалтер
5 геодезија и грађевинарство тесар - полагач облога
6 геологија рударство и металургија рударски техничар
7 економија право и трговина економски техничар
8 електротехника аутоелектричар
9 електротехника електричар
10 електротехника техничар електроенергетике
11 електротехника техничар рачунарства
12 здравство акушерско - гинеколошки техничар
13 здравство зубно – стоматолошки техничар
14 здравство лабораторијско - санитарни техничар
15 здравство медицински техничар
16 здравство физиотерапеутски техничар
17 машинство и обрада метала аутомеханичар
18 машинство и обрада метала бравар
19 машинство и обрада метала варилац
20 машинство и обрада метала инсталатер
21 машинство и обрада метала лимар
22 машинство и обрада метала машински техничар
23 машинство и обрада метала механичар
24 машинство и обрада метала монтер
25 оспособљавање програм оспособљавања за бравара
26 оспособљавање програм оспособљавања за лакирера
27 оспособљавање програм оспособљавања за моделара обуће
28 оспособљавање програм оспособљавања за послове армирача
29 оспособљавање програм оспособљавања за послове водоинсталатера
30 оспособљавање програм оспособљавања за послове димњачара
31 оспособљавање програм оспособљавања за послове зидара
32 оспособљавање програм оспособљавања за послове копача у руднику
33 оспособљавање програм оспособљавања за послове молера
34 оспособљавање програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина
35 оспособљавање програм оспособљавања за послове тесара
36 оспособљавање програм оспособљавања за столара намјештаја
37 оспособљавање програм оспособљавања за шивача
38 пољопривреда и прерада хране месар
39 пољопривреда и прерада хране пекар
40 пољопривреда и прерада хране прехрамбени техничар
41 саобраћај возач моторних возила
42 саобраћај руковалац грађевинских и претоварних машина
43 саобраћај техничар друмског саобраћаја
44 саобраћај техничар птт саобраћаја
45 текстилство и кожарство кројач
46 текстилство и кожарство обућар
47 текстилство и кожарство текстилни техничар
48 угоститељство и туризам конобар
49 угоститељство и туризам кувар
50 угоститељство и туризам посластичар
51 хемија неметали и графичарство хемијски техничар
52 шумарство и обрада дрвета столар
53 шумарство и обрада дрвета техничар за обраду дрвета
54 шумарство и обрада дрвета шумарски техничар
Број занимања:54