Centar za obrazovanje odraslih Zvornik

Web sajt:
email: centarzaobrazovanjeodraslih@gmail.com
Zvornik
Trg Petra I Karađorđevića 1
065/088-888

Otvoreni konkursi:

Zanimanje Od Do
autoelektričar 17.06.2019 31.07.2019
automehaničar 17.06.2019 31.07.2019
bravar 17.06.2019 31.07.2019
građevinski tehničar 17.06.2019 31.07.2019
ekonomski tehničar 17.06.2019 31.07.2019
električar 17.06.2019 31.07.2019
zidar 17.06.2019 31.07.2019
izolater – asfalter 17.06.2019 31.07.2019
instalater 17.06.2019 31.07.2019
konobar 17.06.2019 31.07.2019
kuvar 17.06.2019 31.07.2019
laboratorijsko - sanitarni tehničar 17.06.2019 31.07.2019
limar 17.06.2019 31.07.2019
mašinski tehničar 17.06.2019 31.07.2019
medicinski tehničar 17.06.2019 31.07.2019
mesar 17.06.2019 31.07.2019
mehaničar 17.06.2019 31.07.2019
monter 17.06.2019 31.07.2019
obućar 17.06.2019 31.07.2019
prehrambeni tehničar 17.06.2019 31.07.2019
rudarski tehničar 17.06.2019 31.07.2019
rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina 17.06.2019 31.07.2019
stolar 17.06.2019 31.07.2019
tesar - polagač obloga 17.06.2019 31.07.2019
tehničar drumskog saobraćaja 17.06.2019 31.07.2019
tehničar elektroenergetike 17.06.2019 31.07.2019
tehničar za obradu drveta 17.06.2019 31.07.2019
tehničar ptt saobraćaja 17.06.2019 31.07.2019
fizioterapeutski tehničar 17.06.2019 31.07.2019
hemijski tehničar 17.06.2019 31.07.2019
šumarski tehničar 17.06.2019 31.07.2019
tekstilni tehničar 17.06.2019 31.07.2019

Organizator obrazovanja odraslih ima rješenja za obrazovanje sljedećih zanimanja:

Rb Struka Zanimanje
1 geodezija i građevinarstvo armirač – betonirac
2 geodezija i građevinarstvo građevinski tehničar
3 geodezija i građevinarstvo zidar
4 geodezija i građevinarstvo izolater – asfalter
5 geodezija i građevinarstvo tesar - polagač obloga
6 geologija rudarstvo i metalurgija rudarski tehničar
7 ekonomija pravo i trgovina ekonomski tehničar
8 elektrotehnika autoelektričar
9 elektrotehnika električar
10 elektrotehnika tehničar elektroenergetike
11 elektrotehnika tehničar računarstva
12 zdravstvo akušersko - ginekološki tehničar
13 zdravstvo zubno – stomatološki tehničar
14 zdravstvo laboratorijsko - sanitarni tehničar
15 zdravstvo medicinski tehničar
16 zdravstvo fizioterapeutski tehničar
17 mašinstvo i obrada metala automehaničar
18 mašinstvo i obrada metala bravar
19 mašinstvo i obrada metala varilac
20 mašinstvo i obrada metala instalater
21 mašinstvo i obrada metala limar
22 mašinstvo i obrada metala mašinski tehničar
23 mašinstvo i obrada metala mehaničar
24 mašinstvo i obrada metala monter
25 osposobljavanje p.o. za bravara
26 osposobljavanje p.o. za lakirera
27 osposobljavanje p.o. za modelara obuće
28 osposobljavanje p.o. za poslove armirača
29 osposobljavanje p.o. za poslove vodoinstalatera
30 osposobljavanje p.o. za poslove dimnjačara
31 osposobljavanje p.o. za poslove zidara
32 osposobljavanje p.o. za poslove kopaca u rudniku
33 osposobljavanje p.o. za poslove molera
34 osposobljavanje p.o. za poslove rukovaoca građevinskih mašina
35 osposobljavanje p.o. za poslove tesara
36 osposobljavanje p.o. za stolara namještaja
37 osposobljavanje p.o. za šivača
38 poljoprivreda i prerada hrane mesar
39 poljoprivreda i prerada hrane pekar
40 poljoprivreda i prerada hrane prehrambeni tehničar
41 saobraćaj vozač motornih vozila
42 saobraćaj rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina
43 saobraćaj tehničar drumskog saobraćaja
44 saobraćaj tehničar ptt saobraćaja
45 tekstilstvo i kožarstvo krojač
46 tekstilstvo i kožarstvo obućar
47 tekstilstvo i kožarstvo tekstilni tehničar
48 ugostiteljstvo i turizam konobar
49 ugostiteljstvo i turizam kuvar
50 ugostiteljstvo i turizam poslastičar
51 hemija nemetali i grafičarstvo hemijski tehničar
52 šumarstvo i obrada drveta stolar
53 šumarstvo i obrada drveta tehničar za obradu drveta
54 šumarstvo i obrada drveta šumarski tehničar
Broj zanimanja:54