amblem

Установа за образовање одраслих "Ambitio"

Web сајт:
email: ambitio.bn@gmail.com
Бијељина
Павловића пут бб
065/515-675

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 здравство зубно – стоматолошки техничар
2 здравство медицински техничар
3 здравство фармацеутски техничар
Број занимања:3