amblem

Установа ``ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ`` Зворник

Web сајт: http://www.obrazovanjezvornik.com/
email: mirkosav23@gmail.com
Зворник
Светог Саве 71А
056/490-624

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 геодезија и грађевинарство грађевински техничар
2 геодезија и грађевинарство зидар
3 економија право и трговина економски техничар
4 економија право и трговина трговац
5 електротехника електричар
6 електротехника техничар електроенергетике
7 здравство медицински техничар
8 машинство и обрада метала бравар
9 машинство и обрада метала варилац
10 машинство и обрада метала машински техничар
11 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
12 остале дјелатности фризер
13 саобраћај возач моторних возила
14 саобраћај руковалац грађевинских и претоварних машина
15 саобраћај техничар друмског саобраћаја
16 угоститељство и туризам кувар
17 угоститељство и туризам угоститељско-кулинарски техничар
18 хемија неметали и графичарство хемијски техничар
Број занимања:18