amblem

УОО Пословно техничка школа - Бијељина

Web сајт: http://www.poslovnotehnickaskola.edu.ba/
email: poslovnotehnickaskola@gmail.com
Бијељина
Бијељина, Вршани 1
065/799-961

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 геодезија и грађевинарство армирач – бетонирац
2 геодезија и грађевинарство геодетски техничар
3 геодезија и грађевинарство грађевински техничар
4 геодезија и грађевинарство зидар
5 геодезија и грађевинарство изолатер – асфалтер
6 геодезија и грађевинарство тесар - полагач облога
7 геологија рударство и металургија механичар рударских машина
8 геологија рударство и металургија рудар
9 геологија рударство и металургија рударски техничар
10 геологија рударство и металургија руковалац рударском механизацијом
11 економија право и трговина економски техничар
12 економија право и трговина пословно-правни техничар
13 економија право и трговина трговац
14 електротехника аутоелектричар
15 електротехника електричар
16 електротехника техничар електроенергетике
17 електротехника техничар рачунарства
18 здравство лабораторијско - санитарни техничар
19 здравство медицински техничар
20 здравство фармацеутски техничар
21 здравство физиотерапеутски техничар
22 машинство и обрада метала аутомеханичар
23 машинство и обрада метала бравар
24 машинство и обрада метала варилац
25 машинство и обрада метала инсталатер
26 машинство и обрада метала лимар
27 машинство и обрада метала машински техничар
28 машинство и обрада метала металобрусач
29 машинство и обрада метала монтер
30 машинство и обрада метала обрађивач метала резањем
31 оспособљавање програм оспособљавања за CNC програмера
32 оспособљавање програм оспособљавања за бравара
33 оспособљавање програм оспособљавања за металостругара
34 оспособљавање програм оспособљавања за обављање послова његоватеља старијих и немоћних лица
35 оспособљавање програм оспособљавања за оператера на CNC машинама за обраду метала
36 оспособљавање програм оспособљавања за пластеничку производњу
37 оспособљавање програм оспособљавања за послове армирача
38 оспособљавање програм оспособљавања за послове водоинсталатера
39 оспособљавање програм оспособљавања за послове зидара
40 оспособљавање програм оспособљавања за послове молера
41 оспособљавање програм оспособљавања за послове пекара
42 оспособљавање програм оспособљавања за послове руковаоца грађевинских машина
43 оспособљавање програм оспособљавања за послове тесара
44 оспособљавање програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила
45 оспособљавање програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила
46 остале дјелатности фризер
47 пољопривреда и прерада хране ветеринарски техничар
48 пољопривреда и прерада хране месар
49 пољопривреда и прерада хране пекар
50 пољопривреда и прерада хране пољопривредни техничар
51 саобраћај возач моторних возила
52 саобраћај руковалац грађевинских и претоварних машина
53 саобраћај техничар друмског саобраћаја
54 саобраћај техничар птт саобраћаја
55 угоститељство и туризам конобар
56 угоститељство и туризам кувар
57 угоститељство и туризам посластичар
58 угоститељство и туризам угоститељско-кулинарски техничар
59 шумарство и обрада дрвета столар
60 шумарство и обрада дрвета техничар за обраду дрвета
61 шумарство и обрада дрвета шумар
62 шумарство и обрада дрвета шумарски техничар
Број занимања:62