amblem

Саобраћајни факултет Добој

Web сајт: http://stfdoboj.net/cir/
email: saob.fak@teol.net
Добој
Ул. Војводе Мишића 52
053/200-103

Организатор образовања одраслих има рјешења за образовање сљедећих занимања:

Рб Струка Занимање
1 оспособљавање програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила
Број занимања:1